Läs artiklar i Dagen om när förra årets workshop avslutades med firande under Ransätersstämman

Dans i gudstjänst inget ovanligt

Dansa gudstjänst går det?

Film från firandet

Fler bilder

 

Dansa tro – dansa liv

Dansa tro – dansa liv vill bejaka och stödja det liturgiska förnyelsearbete som pågår inom Svenska kyrkan och hitta nya vägar när det gäller den kroppsburna andakten. Med utgångspunkt i dansmässan Din ljusa skugga undersöker vi därför hur gemensam dans kan länka kyrkans tro och tradition med samtiden och hjälpa oss att fira gudstjänst och andakt med hela kroppen, alla våra sinnen och erfarenheter. Projektet finansieras av Svenska kyrkans stora satsning Dela tro-dela liv.

Se hur inspirationsutbildningen är upplagd (OBS! Ansökningstiden till denna utbildning har gått ut.)