Marie Cöster

Retreat och dans - erfarenheter

 

Elevupssats om dans av Matilda Andersson

Förenade i dans

Gun Jordan

"Dansen förenar oss mer än språket" Greker i Göteborg

C1-uppsats våren 1990

 

Ingegärd Heller har skrivit en uppsats vid Uppsala universitet om Johannesakterna och dansen

Danshymnen i Johannesakterna

 

Anja Worsöe Reiffs uppsats om cirekldans och fenomenologi är också läsvärd

Hvorfor danser visdommen?

 

Lena Sjöstrand

Mer än tecken.  Atmosfär,betydelser och liturgiska kroppar

Inte dans men kropp.gudstjänst och teater..

 

Ann-Christin Wigermo

Kroppens uttåg ur kyrkan 1

Kroppens uttåg ur kyrkan