Heliga danser har som grudnläggande utgångspunkt en övertygelse om att dans har en helande och andlig dimension där kropp och ande/själ inte går att separera.Dans är inte bara ett uttrycksmedel utan också ett inifrån kommande ursprungligt och mänskligt behov.

Ur dansen, kroppens rituella rörelse som senar musik och andra utrycksmedel i människans utveckling. Heliga danser arbetar med cirkeln och traditionella folkliga danser från många tider och kulturer men också med nyskapade danser i olika musik- ochdanstraditioner.

Heliga danser förutsätter en övertygelse om att kunskap och insikt kan förmedlas genom dans och kropp utan att alltid behöver förstås med ord och förklaringar.

Under mer än 20 år har det utbildats dansledare för Heliga Danser i Sverige och mycket längre än så har det dansats cirkeldans eller "Sacred dance" som är den internationella rörelsen som vi är en del av. Kunskapen om danserna; det arv av traditioner,berättelser och visdom de förmedlar fördjupas ständigt.

Det sker en ständig utforskning och fördjupning i dansernas ibland flertusenåriga arv av kunskap och traditioner och i vad de vill säga oss som dansar idag.

Vi rör oss över stora delar av världen, möter och erfar olika danstraditioner,utforskar mönster, historia,bakgrund,kultur och symbolik.

Våra danser är Heliga Danser, cirkeldanser. Vi dansar i cirkelns gemenskap, en cirkel som bär oss alla,som kan öppna sig i spiraler och labyrinter men som ständigt återkommer till sitt centrum.

En del danser är långsamma och meditativa,andra kraftfulla och energirika. En del är gamla,en del är nya och en del har sina rötter långt tillbaka i urtiden.

Danserna utgår från den folkliga dansens enkla grundsteg som är ganska lätta att lära för alla som deltar,oavsett ålder och erfarenhet av dans.

Vi dansar vårt menings-och sammanhangssökande,vi dansar för samhörighet och andlig växt-inte för uppvisning. Vi dansar för närvaro och vila i rörelse och existens. Vi dansar för att det är roligt.