Heliga danser, mandalamåleri och meditation

av Gisela Döhler

Innerst i oss alla finns en längtan.Vad kommer denna längtan av?

Ett sätt att se på det, är att vi alla föds till livet, där mer eller mindre av känslan av helhet går förlorad. En inre – och en yttre- helhet, som vi saknar och som vi alltifrån den stunden innerst längtar efter.En ursprunglig upplevelse av frihet och trygghet i ett, som är att kunna vila i att vara sig själv.

Så försöker vi på olika sätt, mer eller mindre framgångsrikt, att återfinna denna helhet, denna frid, denna harmoni.

Man kan se på livet som en möjlighet att sträva efter detta.

Heliga danser,mandalamåleri och meditation har den saken gemensam, att man i rör sig i en cirkel kring en mittpunkt.

 

En cirkel med sin mittpunkt är människans uråldriga symbol för syntesen av två motsatser tex  himmel/jord, gud/världen, liv/död, ljus/mörker.

Genom arbete/lek med denna symbol arbetar man alltså med att få ihop olika motsatspar.

I denna rörelse kommer man förr eller senare att uppleva, hur något annat än det invanda perspektivet tar över. Man närmar sig mitten, den punkten i sitt inre väsens centrum, där helheten, friden, vilan, ljuset finns.Den mittpunkt varifrån allting sker samlat och därför med en "helig" kraft, som man inte är mäktig, då man rör sig på den invanda ytan, överlevnadsskiktet.

 

 Giselas hemsida

 

Från Marianne Thulin, som är diplomerad mandalaledare: "Själv bläddrade jag i "Det holografiska paradigmet" av Ken Wilber och hittade följande intressanta: Ett av de enklaste och bäst fungerande exemplen på det holografiska paradigmet är mandalan. Mandala är ett sanskritord som syftar på en viss typ av cirkelrund eller geometrisk arrangerad bild som ofta används som fokus för meditativ självutforskning. Mandalan sägs vara en symbol för eller framställning av en viss aspekt av universum. Den som utformar eller skapar en viss mandala förmodas först försöka identifiera ett visst erfarenhetsspektrum ur livets hela spektrum, exempelvis relationer mellan människor, känslor av kärlek och hat, dans, civilisationens historia och så vidare. Så snart konstnären har valt detta erfarenhetsspektrum så granskar han det djupt, tills han ur hela erfarenheten har destillerat fram dess mest elementära former och dynamik. Dessa grundläggande relationer överförs sedan till symmetriska mönster, som vävs samman i den tecknade mandalan. Denna symbol tjänar nu flera syften. För det första existerar den som ett ting för sig själv, ett konstverk, ett uttryck för skönhet. Dessutom tror man att när någon ser djupt in i mandalan så förnimmer han inte bara linjerna, flödena och de konstnärliga yttrycken utan börjar också gå in i det symboliska drama som bilden erbjuder. Resultatet blir att den som upplever mandalan därmed inte bara uppskattar och förstår lidelsen hos den ursprungliga konstnären som överfört informationen, utan han träder också in i det universella sammanhang som mandalan så skickligt har fångat. Detta är ett perfekt exempel på hur en viss aspekt av livet framstår både som en helhet i sig och som ett lager av information om en större helhet. På så vis är mandalan holografisk, en uppenbarelse av relationen mellan helheten och delen."

Ulla Bengtsson, präst i Staffanstorp.

 Att skapa och måla en mandala väckte min önskan att förmedla denna form av bildskapande till andra, att göra meningsfulla bilder som samtidigt alltid är mycket vackra och att genom skapandet och reflekterandet hitta en väg inåt ,att hitta sin tro.