Heliga danser i Sverige

Dansens historia är lång och spännande. Det har alltid varit en del av livet: att dansa,sjunga och leka. Så utryckte man livets skiftningar och sin religion.

I kyrkans historia finns dansen som en dans med Gud och änglarna trots många försök till förbud.

Vi lever i en tid då människor återupptäcker meditation, pilgrimsvandring och dans i sitt andliga sökande.

På 1970-talet startade Bernhard Wosien en rörelse av cirkeldans -Heilige Täntze- med inspiration från den folkliga traditionen men för vår tids behov av andligt sökande med hela kroppen och själen.   

 Lucie Minne dansade på Stjärnsund. Hon startade också Flödet-en papperstidning-och hon tog dansledare hit till Sverige för cirkeldans. Bernard Wosien besökte Sverige liksom andra dansledare från Findhorn

 Marie-Louise von Malmborg och Maria Rönn blev de som utvidgade dansrörelsen i Sverige. Maria Rönn, präst med dansbakgrund från andra sammanhang ,sökte en dans för kyrkan och Marie-Louise von Malmborg visade på Sacred Dance, Lucie Minne och Findhorn.

1995 diplomerades de första dansledarna utbildade av Maria Rönn i Sigtuna

Nu har cirkeldansen i Sverige firat sina första 20 år som en rörelse över hela landet. Många är de utbildade dansledarna genom först Maria Rönn men sen genom andra som utvecklade dansen i olika delar av landet. Pia Rosén, Pia Lamberth, Ann-Christin Wigermo och Elisabet Jansson är dansledare som på olika sätt  för traditionen vidare.