En fin helg med dansmässan-och avslut på Ransäters spelmansstämma

2018-03-05

8-10 juni Helgworkshop kring dansmässan Din ljusa skugga
Hannemo kursgård utanför Sunne.
Medverkande: Riksspelman och kompositör Maria Hulthén Birkeland, diakon och
textförfattare Kristina Sandgren Furberg, diakon och dansledare i Heliga danser
Cecilia Hardestam. Anm och frågor: cecilia.hardestam@svenskakyrkan.se senast 30/4
.

FLÖDET

2018-01-22

Flödet-vår danstidning behöver en ny redaktör. Agneta Henning har nu skött utgivningen med stor förtjänst men lämnar över stafetten till den som känner sig kallad.

Med hjälp av Sensus för tryck och distribution handlar arbetet om att sammanställa inskickat material i Word-format.

Hoppas någon känner för uppgiften!

För info  och frågor kontakta pia.lamberth@sensus.se eller agneta.henning@live.se