Dansa tro – dansa liv

Dansa tro – dansa liv pågår under åren 2016-2018. Satsningen vill bejaka och stödja det liturgiska förnyelsearbetet   inom Svenska kyrkan och hitta nya vägar när det gäller den kroppsburna andakten. Med utgångspunkt i dansmässan Din ljusa skugga undersöker vi därför hur gemensam dans kan länka kyrkans tro och tradition med samtiden och hjälpa oss att fira gudstjänst och andakt med hela kroppen, alla våra sinnen och erfarenheter. Projektet finansieras av Svenska kyrkans stora satsning Dela tro-dela liv.

Se hur inspirationsutbildningen är upplagd.

Just nu utgår många av dansinitiativen i Svenska kyrkans gudstjänstliv från denna satsning se

 

https://www.facebook.com/pg/dinljusaskugga

 

Projektet har även medverkat under Världens Fest i Västerås. på en loge under Ransäterstämman i Värmland, på de tyska kyrkodagarna i Berlin,Kirchentag, samt åkt på en inspirationsresa till England. Där dansade deltagarna både med walesiska nunnor och med dansledaren Judy King

Se dans med nunnor i Wales

https://youtu.be/JefCpkk99vU

 

 

Läs artiklar om Dansa tro-dansa liv

 

Om resan till England och dans med nunnor

Artikel om danser i gudstjänsten från tidningen Dagen

Dansa en gudstjänst från Kyrkans Tidning

 

Våren 2017 besöktes Kirchentag i Berlin. Där dansades som på bilden både i stora mässhallen och i kyrka. Vid firandet i kyrkan deltog 250 personer. (foto: Anders Göranzon)

 

 I början av hösten 2017 reste projektet till England för att dansa med walesiska nunnor och Judy King (foto: Cecilia Hardestam)