Våren 2018 (27-29 april) kommer Laura Shannon till Malmö. Se intervjun och planera in ditt deltagande- att dansa med en av de främsta danslärarna. Anmäl till Pia Lamberth! Ta möjligheten!

Dansen börjar i Helsingborg

Dans i Helsingborg startar lördag 19 aug

2017-08-16

Läs mer om dans med Anna-Kristin Martinsson

Dansa i sommar

2017-05-29

Läs i kalendern.

Skicka in information om du anordnar dans i sommar till annikalinderfalk@hotmail.com